Historien om Reinfjellmarsjen

Siden 1970 har Reinfjellmarsjen vært et standhaftig og tradisjonsrikt arrangement, noe vi i Mosjøen IL ski er riktig så stolte over.

I styremøte i Mosjøen IL den 20. april 1970 ble det foreslått å arrangere en fjellmarsj. Initialt så man for seg et stort arrangement. Opprinnelig ble det planlagt en marsj fra Vesterbukta/Røsvatn til Herringen. Mosal bedriftsidrettslag, HV14 og Hattfjelldal idrettslag var tiltenkte medarrangører. Det ble satt ned en arbeidsgruppe ledet av initiativstaker Tor Fredikk Saue. Fjellmarsj ble det samme året. Bare Mosal bedriftsidrettslag ble med som arrangør, og marsjen gikk fra Almdalen i Herringen til Mosjøen. Ruta gikk på vegen inn til gårdene lengst inne i Herringbotn, så stakk løypa veien mellom Klubbfjellet og Hjartfjellet, og deretter over Reinfjellet til Langvassgården. Derfra gikk ruta ned til Mosjøen via Finnhaugen. Marsjen ble oppkalt etter fjellet man gikk over – Reinfjellet. Arrangørene la vekt på at dette skulle være et folkelig trimtilbud. I invitasjonen ble det fremhevet at ”fellestur skaper samhørighet og glede”.

De første år hadde Reinfjellmarsjen en mer ren karakter som turmarsj. Den var svært populær, og i 1970 deltok faktisk 350 personer. Deltakelsen var god i hele 70-tallet. På 80 tallet gikk deltakelsen noe ned. Imidlertid vokste samtidig aktivklassen. På 80-tallet var det bla flere friske dueller mellom Otto Simskar og Sturla Hagen.

Utover 90 tallet sankt deltaker antallet, og ved årtusenskiftet ble det tatt noen grep etter at det knapt var deltakere i 1999. I 2000 ble det lansert en ny trase, som ble gått opp av Jan Helge Balto. Starten ble flyttet til Langvassgården. Løypa gikk fra Langvassgården og opp til Middagstjønna på Reinfjellet. Derfra returnerte løypa i samme trase til gården før den gikk videre ned til Mosjøen. Fra 2001-2009 ble denne traseen bruk i tillegg til at løypa også gikk rundt Middagstjønna. I 2010 ble den eksisterende trase lansert. Den ble gått opp av Jan Helge Balto, Bjørn Rønning og Anbjørn Øvsteng. Løypa går ikke lenger på selve Reinfjellet, men de første kilometerne går løypa langs foten av fjellet via Langvatn og Bjørnålisætra med flott skue ut over Reinfjellets topper og rygger.

De siste år har Reinfjellmarsjen hatt en oppsving. Sist år deltok 274 personer somkoste seg i gått vær. De siste år har også vært preget av god løping. I år ser det ut til at Helgelands to beste løpere, Lasse Blom og Rolf Einar Jensen endelig skal duellere. Begge har preget resultatlistene til Reinfjellmarsjen de siste år, men de har enda ikke løpt mot hverandre før i år. Blom innehar en fantastisk rekord i ny trase på 1:05:03.

Ringen er nå kanskje sluttet. Initiativtakerne i 1970 så for seg et stort arrangement, og det ble fokusert på at arrangementet skulle være ett folkelig trimtilbud som skapte samhørighet og glede. Det er fortsatt det vi i Mosjøen IL ski ønsker å oppnå. Med utvidet arrangementstilbud og innpakning – Dyst! – har vi god tro på at vi 2015 og fremover skal klarer å innfri de mål som alt ble satt i 1970. Vi håper og tror at vi fortsatt skal klare å fastholde på de flotte idealene som initiativtakerne meislet ut.

Vi gleder oss til fortsettelsen.